Kärber's method

Back to overview
Term Definition
English Kärber's method
French méthode de Kärber
German Kärbersches Verfahren
Dutch methode van Spearman-Kärber
Italian metodo di Kärber
Spanish método de Kärber
Catalan mètode de Kärber
Portuguese método de Karber
Romanian metoda Kärber
Danish Kärbermetode
Norwegian Kärber metode
Swedish Kärbermetod
Greek μέθοδος του Kärber
Finnish Spearmannin-Kärberin menetelmä
Hungarian Kärber-módszer
Turkish Kärber yöntemi (metodu)
Estonian Kärberi meetod
Lithuanian Kärber metodas ; Kerberio metodas
Slovenian Kärberova metoda
Polish metoda Kärbera
Russian Метод Кёрбера
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic Kärber aðferð
Euskara Kärber-ren metodo
Farsi r veshe Kärber
Persian-Farsi روش کاربـِر
Arabic طريقة كاربر
Afrikaans Kärber se metode
Chinese 卡 伯 方 法
Korean Kärber의 방법