likelihood

Back to overview
Term Definition
English likelihood
French vraisemblance
German Likelihood
Dutch aannemelijkheid ; likelihood
Italian verosimiglianza
Spanish verosimilitud
Catalan versemblança
Portuguese verosimilhança ; verossimilhança (bra)
Romanian -
Danish likelihood
Norwegian -
Swedish likelihood
Greek πιθανοφάνεια
Finnish uskottavuus
Hungarian likelihood
Turkish olabilirlik
Estonian tõepära
Lithuanian tikėtinumas
Slovenian verjetje
Polish wiarygodność ; prawdopodobieństwo
Russian Правдоподобие
Ukrainian правдоподібність
Serbian веродостојност
Icelandic sennileiki
Euskara egiantz
Farsi -
Persian-Farsi درستنمايي
Arabic جوازية - امكان
Afrikaans aanneemlikheid
Chinese 似 然
Korean 가능도, 우도