multicollinearity

Back to overview
Term Definition
English multicollinearity
French multicollinéarité
German Multikollinearität
Dutch multi-collineariteit
Italian multicollinearità
Spanish colineación múltiple ; colinealidad múltiple ; multicolinealidad
Catalan multicolinealitat
Portuguese multicolinearidade
Romanian -
Danish multicollinearitet
Norwegian multikolinearitet
Swedish multikollinearitet
Greek πολυσυγγραμμικότητα
Finnish multikollineaarisuus ; (aikasarjojen) yhteisriippuvuus
Hungarian multikollinearitás
Turkish çoklu bağlantı ; çoklu doğrudaşlık
Estonian multikollineaarsus ; kollineaarsus
Lithuanian daugiakolinearumas
Slovenian multikolinearnost
Polish współliniowość
Russian Мультиколлинеарность
Ukrainian мультиколінеарність
Serbian мултиколинеарност ; вишеструка колинеарност
Icelandic -
Euskara multikolinealtasun ; multilerrokidetasun
Farsi ch ndh mkh tti
Persian-Farsi همخطي چندگانه
Arabic تعدد خطي
Afrikaans multikollineariteit
Chinese 多 重 共 线 性
Korean 다중공선성