restricted chi-squared test

Back to overview
Term Definition
English restricted chi-squared test
French test chi-deux restreint ; test khi-deux restreint
German eingeschränkter Chiquadrat-Test
Dutch chi-kwadraat-toets onder restricties ; chi-kwadraat-toets onder restricties volgens Neyman
Italian test di chi-quadrato ristretta
Spanish prueba de ji-cuadrado restringida
Catalan prova de khi-quadrat restringida
Portuguese teste do qui-quadrado restrito
Romanian -
Danish -
Norwegian -
Swedish -
Greek περιορισμένος χι-τετράγωνο έλεγχος
Finnish rajoitettu khiin neliö-testi
Hungarian korlátozott chi-négyzet próba
Turkish sınırlandırılmış ki-kare sınaması ; sınırlandırılmış ki-kare testi
Estonian kitsendatud hii-ruut-test
Lithuanian ribotasis chi-kvadrato kriterijus
Slovenian -
Polish ograniczony test chi-kwadrat
Russian Ограниченный критерий хи-квадрат
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic takmarkaður kí-kvaðrat próf
Euskara mugatua-chi karratu proba
Farsi -
Persian-Farsi -
Arabic اختبار مربع كاي المقيد
Afrikaans beperkte chi-kwadraattoets (volgens Neyman )
Chinese 限 制 卡 方 ( χ ) 检 验
Korean 제한카이제곱검정[검증]