structural zeros

Back to overview
Term Definition
English structural zeros
French zéros structurels
German strukturelle Nullen
Dutch structuurnullen
Italian zeri strutturali
Spanish ceros estructurales
Catalan -
Portuguese zeros estruturais
Romanian -
Danish -
Norwegian -
Swedish -
Greek δομικά μηδενικά
Finnish rakenteelliset nollat ; solut joihin ei määritelmän mukaan voi tulla havaintoja
Hungarian -
Turkish yapısal kökler
Estonian -
Lithuanian -
Slovenian -
Polish -
Russian Нули структуры
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic skipulagsbreytingar núll
Euskara -
Farsi -
Persian-Farsi صفرهاي ساختاري
Arabic اصفار الهيكلية
Afrikaans strukturele nulle
Chinese -
Korean 구조적 영