time comparability factor

Back to overview
Term Definition
English time comparability factor
French facteur de comparabilité dans le temps ; facteur d'ajustement dans le temps
German zeitlicher Korrekturfaktor
Dutch time comparability factor
Italian coefficiente di comparabilità temporale
Spanish factor de comparabilidad cronológica ; factor de comparabilidad cronológica
Catalan factor de comparabilitat cronològica
Portuguese factor de comparabilidade no tempo ; fator de comparabilidade no tempo (bra)
Romanian -
Danish -
Norwegian -
Swedish -
Greek παράγοντας χρόνος της συγκρισιμότητας
Finnish aikavertailutekijä
Hungarian idõbeli összehasonlíthatósági tényezõ
Turkish zamanla karşılaştırılabilir etken ; zamanla karşılaştırılabilir faktör
Estonian aja võrreldavustegur
Lithuanian trukmės palyginamumo daugiklis ; trukmės palyginamumo koeficientas
Slovenian -
Polish współczynnik porównywalności względem czasu
Russian Фактор временной сравнимости
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic tíma samanburð þáttur
Euskara -
Farsi amele moghayeseye z mani
Persian-Farsi -
Arabic عامل المقابل للزمن
Afrikaans tydvergelykbaarheidsfaktor
Chinese 时 间 可 比 性 因 素
Korean 시간 대조 인자