Z-chart

Back to overview
Term Definition
English Z-chart
French diagramme en Z
German Z-Karte ; Z-Diagramm
Dutch Z-diagram
Italian carta Z
Spanish diagramma de la -Z
Catalan diagrama Z
Portuguese diagrama Z
Romanian -
Danish Z-diagram
Norwegian Z-diagram
Swedish -
Greek Ζ-διάγραμμα
Finnish Z-kuvio
Hungarian Z-grafikon
Turkish Z-grafiği
Estonian Z-diagramm
Lithuanian Z grafikas ; Z diagrama
Slovenian Z-diagram ; Z-grafikon
Polish karta Z (postać graficzna)
Russian Z (Зета)-график
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic Z-graf
Euskara -
Farsi nemoodare Z
Persian-Farsi -
Arabic خريطةZ
Afrikaans Z-kaart
Chinese Z 图
Korean Z-차트