z-distribution

Back to overview
Term Definition
English z-distribution
French distribution de z (Fisher)
German z-Verteilung
Dutch z-verdeling
Italian distribuzione z
Spanish distribución de la -z
Catalan distribució z
Portuguese distribuição z
Romanian distribuţie z
Danish z-fordeling
Norwegian z-fordeling
Swedish z-fördelning
Greek κατανομή Ζ
Finnish z-jakauma
Hungarian z-eloszlás
Turkish z-dağılımı
Estonian z-jaotus
Lithuanian z skirstinys
Slovenian z-porazdelitev
Polish rozkład z (rozkład logarytmicznej transformacji ilorazu wariancji)
Russian Z (Зета)-распределение
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic z-dreifing
Euskara z banaketa
Farsi tozi-e z
Persian-Farsi -
Arabic توزيع Z
Afrikaans z-verdeling
Chinese Z 分 布
Korean z 분포