chi-squared statistic

Back to overview
Term Definition
English chi-squared statistic
French variable du chi-deux (fonction des observations) ; variable du khi-deux
German Chi-Quadrat-Statistk
Dutch chi-kwadraat (toetsingsgrootheid)
Italian costante campionaria chi-quadrato
Spanish estadística-ji-cuadrado
Catalan estadístic khi-quadrat
Portuguese estatística do qui-quadrado
Romanian statistica hi-pătrat ; statistica χ2
Danish khi-i-anden statistik
Norwegian kji-kvadrat statistikk
Swedish chitvå-statistika
Greek χι-τετράγωνο ελεγχοσυνάρτηση
Finnish χ²-jakautunut tunnusluku
Hungarian chi-négyzet statisztika
Turkish ki-kare istatistiği
Estonian hii-ruut-statistik
Lithuanian chi kvadrato statistika
Slovenian hi-kvadrat statistike
Polish statystyka chi-kwadrat
Russian Статистика хи-квадрата
Ukrainian статистика хі квадрат
Serbian хи квадрат статистика
Icelandic kí-kvaðrat tala
Euskara ji-karratu estatistikoa
Farsi -
Persian-Farsi آماره خي‌دو
Arabic احصاءة مربع كاي
Afrikaans chi-kwadraatstatistiek ; chi-kwadraatsteekproefgrootheid
Chinese 卡 方 ( χ ) 统 计 量
Korean 카이제곱통계량