complex Wishart distribution

Back to overview
Term Definition
English complex Wishart distribution
French distribution de Wishart complexe
German komplexe Wishart-Verteilung
Dutch complexe Wishart-verdeling
Italian distribuzione di Wishart complessa
Spanish distribución de Wishart compleja
Catalan distribució de Wishart complexa
Portuguese distribuição de Wishart complexa
Romanian -
Danish komplekse Wishart distribution
Norwegian komplekse Wishart distribusjon
Swedish komplexa Wishart distribution
Greek μιγαδική κατανομή Wishart
Finnish kompleksi Wishartin jakauma
Hungarian komplex Wishart-eloszlás
Turkish karmaşık Wishart dağılımı
Estonian kompleksne Wisharti jaotus
Lithuanian kompleksinis Wishart skirstinys ; kompleksinis Višarto skirstinys
Slovenian večrazsežna Wishartova porazdelitev
Polish rozkład Wisharta
Russian Сложное распределение Вишорта
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic flókin Wishart útbreiðsla
Euskara konplexua Wishart banaketa
Farsi tozi-e Wishart mokht let
Persian-Farsi -
Arabic توزيع وشرت المعقد
Afrikaans komplekse Wishart-verdeling
Chinese 复 威 沙 特 分 布
Korean 복소 위샤트 분포