composite hypothesis

Back to overview
Term Definition
English composite hypothesis
French hypothèse composite ; hypothèse composée
German zusammengesetzte Hypothese
Dutch samengestelde hypothese
Italian ipotesi composita
Spanish hipótesis compuesta
Catalan hipòtesi composta
Portuguese hipótese composta
Romanian -
Danish sammensat hypotese
Norwegian delspesifisert hypotese
Swedish sammansatt hypotes
Greek σύνθετη υπόθεση
Finnish yhdistetty t. osittain määrätty hypoteesi
Hungarian összetett hipotézis
Turkish bileşik hipotez ; karma hipotez
Estonian liithüpotees
Lithuanian sudėtinė hipotezė
Slovenian sestavljena domneva
Polish hipoteza złożona
Russian Сложная гипотеза
Ukrainian складна гіпотеза
Serbian сложена јединица ;
Icelandic samsettur tilgátu
Euskara hipotesi konposatu
Farsi -
Persian-Farsi فرض مرکّب
Arabic فرضيات مركبة
Afrikaans saamgestelde hipotese
Chinese 复 合 假 设
Korean 복합가설