delta method

Back to overview
Term Definition
English delta method
French méthode delta
German Delta-Methode
Dutch delta methode
Italian metodo di delta
Spanish método del delta
Catalan mètode delta
Portuguese método delta
Romanian metoda delta
Danish delta metode
Norwegian delta metode
Swedish deltametod
Greek μέθοδος δέλτα
Finnish varianssiapproksimaatio Taylorin sarjakhitelmää hyväksikäyttäen
Hungarian delta módszer
Turkish delta metodu ; delta yöntemi
Estonian -
Lithuanian -
Slovenian delta metoda
Polish -
Russian Непосредственный метод отыскания производной
Ukrainian безпосередній метод знаходження похідної
Serbian делта метод
Icelandic delta aðferð
Euskara delta metodoaren
Farsi -
Persian-Farsi روش دلتا
Arabic طريقة دلتا
Afrikaans deltametode
Chinese -
Korean 델타 방법