descriptive statistics

Back to overview
Term Definition
English descriptive statistics
French statistique descriptive
German beschreibende Statistik ; deskriptive Statistik
Dutch beschrijvende statistiek
Italian statistica descrittiva
Spanish estadística descriptiva
Catalan Estadística Descriptiva ; estadístics descriptius
Portuguese estatística descritiva
Romanian statistica descriptivă
Danish deskriptiv statistik ; beskrivende statistik
Norwegian beskrivende statistikk
Swedish beskrivande statistik
Greek περιγραφική στατιστική
Finnish kuvailevat tunnusluvut ; kuvaileva tilastotiede
Hungarian leíró statisztika
Turkish betimsel istatistikler
Estonian kirjeldav statistika ; deskriptiivne statistika
Lithuanian aprašomoji statistika ; deskripcinė statistika
Slovenian opisna statistika
Polish statystyka opisowa
Russian Описательная статистика
Ukrainian описова статистика
Serbian описне статистике ; дескриптвине статистике
Icelandic lýsandi tölfræði
Euskara estatistika deskribatzaile
Farsi -
Persian-Farsi آمار توصيفي
Arabic الاحصاء الوصفي
Afrikaans beskrywende statistieke
Chinese 描 述 统 计 学
Korean 기술통계(학)