Fréchet distance

Back to overview
Term Definition
English Fréchet distance
French distance de Fréchet
German Fréchetscher Abstand
Dutch afstand van Fréchet
Italian distanza di Fréchet
Spanish distancia de Fréchet
Catalan distància de Fréchet
Portuguese distância de Fréchet
Romanian Frechet distanţă
Danish Fréchet afstand
Norwegian Fréchet avstand
Swedish Fréchet avstånd
Greek απόσταση Fréchet
Finnish Frechetin etäisyys
Hungarian Fréchet távolság
Turkish Fréchet uzaklığı
Estonian Fréchet kaugus
Lithuanian Fréchet atstumas ; Frešė atstumas
Slovenian Fréchet daljavo
Polish odległość Fréchet
Russian Расстояние Фреше
Ukrainian Фреше відстані
Serbian Фрешеово одстојање
Icelandic Fréchet fjarlægð
Euskara Fréchet distantzia
Farsi -
Persian-Farsi فاصله فریشه
Arabic مسافة فرشيت
Afrikaans Fréchet-afstand
Chinese 费 雷 歇距离
Korean 프레셰 거리