GenStat ; GENeral STATistics

Back to overview
Term Definition
English GenStat ; GENeral STATistics
French GenStat
German GenStat
Dutch GenStat ; GENeral STATistics
Italian GenStat
Spanish GenStat
Catalan estadística general
Portuguese GenStat
Romanian statistică generală
Danish GenStat
Norwegian GenStat
Swedish GenStat
Greek Γενική Στατιστική
Finnish eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
Hungarian GenStat
Turkish GenStat ; genel istatistik
Estonian GenStat
Lithuanian GenStat
Slovenian GenStat
Polish GenStat
Russian Программа обработки статистических данных GenStat
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic GenStat
Euskara GenStat
Farsi GenStat
Persian-Farsi -
Arabic الاحصاء العام
Afrikaans GenStat ; GENeral STATistics
Chinese -
Korean 일반화 통계량